Prosta spółka akcyjna (PSA) ma na celu uelastycznienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza służąc realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Możliwość prostego i szybkiego założenia spółki, minimalny kapitał, duża swoboda w zakresie ukształtowania umowy spółki oraz obrotu akcjami mają zachęcić startupy do prowadzenia działalności właśnie w tej formie. Jest jednak i druga strona medalu – wiele PSA będzie jednocześnie cechowało się niewielkimi środkami oraz zwiększonym ryzykiem niepowodzenia, wynikającym z eksperymentalnego charakteru danej działalności oraz niewielkiego doświadczenia właścicieli. Wiele przedsięwzięć innowacyjnych kończy się z tego m.in. powodu fiaskiem. Nawet biogramy takich osób jak Steve Jobs czy Roland Moreno nie są wolne od porażek lub długiego zabiegania o sukces. Faktyczna niewypłacalność PSA jest zatem jak najbardziej możliwa.