Zespół badaczy z Uniwersytetu Quebecu przeprowadził ankietę wśród 813 pracowników ochrony zdrowia, u których w przeszłości wykryto zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Badacze poprosili ankietowanych o to, aby ocenili stan swoich zmysłów węchu i smaku w skali od 1 do 10. Niektórych poproszono, by przeprowadzili w domu test, mający na celu ocenę stanu tych zmysłów.

W czasie samego zakażenia u ponad 70 proc. uczestników badania doszło do utraty węchu, a u 65 proc. do utraty smaku - piszą badacze na łamach "American Academy of Neurology".

Pięć miesięcy później spośród członków tej samej grupy pracowników ochrony zdrowia 17 proc. nadal skarżyło się na utratę węchu a 9 proc. - na utrzymujący się brak smaku.

Dr Johannes Frasnelli, jeden z badaczy biorących udział w badaniu podkreśla, że jego wyniki wskazują jak ważne jest monitorowanie stanu zdrowia osób uznanych za ozdrowieńców.

Dr Frasnelli dodaje, że potrzebne są też dalsze badania, by odkryć skalę neurologicznych problemów związanych z COVID-19.