- Obecnie żołnierze pracują już we wszystkich 21 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wspierają część Oddziałów Terenowych RCKiK – poinformował płk. Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wsparcie obejmuje preselekcję dawców, żołnierze przeprowadzają zatem wywiady epidemiologiczne, uwzględniając w ankietach m.in. informacje czy krwiodawca miał objawy infekcji, przebywał za granicą lub miał kontakty z osobą zakażoną. Żołnierze zajmują się również transportem krwi i osocza.

Jak dodaje pułkownik Pietrzak żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oddają też krew i jej składniki oraz wspierają działania  podejmowane przez publiczną służbę krwi. Do tej pory oddali już ponad 5 000 litrów krwi. W ciągu ostatnich dwóch tygodni żołnierze WOT oddali też 18 donacji osocza. - W WOT jest już ponad 800 ozdrowieńców, więc liczba donacji osocza będzie się sukcesywnie zwiększała – dodaje płk. Marek Pietrzak.

Jego zdaniem zaangażowanie żołnierzy odciąża personel Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Z kolei możliwość pracy centrów przez dwie zmiany w ciągu dnia (tak będzie np. w Warszawie i Katowicach) pozwoli na znaczące zwiększenie poboru osocza i krwi.

Narodowe Centrum Krwi przypomina, że ratunkiem dla ciężko chorych na COVID-19 jest terapia osoczem od ozdrowieńców – osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo. W akcję oddawania osocza włączyło się Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie. Ozdrowieńcy, jeśli chcą oddać osocze, powinny zadzwonić do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, żeby umówić się na wizytę. Osocze mogą oddać osoby w wieku 18-65 lat po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres, co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. Jeden dawca, jednorazowo może być źródłem leku dla trzech pacjentów.