Sprzedaż udziałów w spółce – świadczenia w umowie przedwstępnej

Strony w umowie przedwstępnej sprzedaży udziałów mogą umówić się, że zanim dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, sprzedający podejmie określone świadczenia na rzecz kupującego. W przypadku niewykonania przez sprzedającego tych czynności, nabywcy powinno przysługiwać roszczenie odszkodowawcze, roszczenie o nakazanie wykonania wskazanych czynności oraz możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem wydania wyroku zastępującego oświadczenie woli w postaci umowy przyrzeczonej.

Publikacja: 29.09.2023 02:00

Sprzedaż udziałów w spółce – świadczenia w umowie przedwstępnej

Foto: Adobe Stock

Przedwstępne umowy sprzedaży udziałów często zawierają postanowienia wskazujące na zaistnienie w momencie zawierania umowy przyrzeczonej określonego stanu faktycznego w odniesieniu do spółki lub udziałów. Mogą one przybrać charakter zobowiązania sprzedającego do udzielenia w umowie przyrzeczonej określonych gwarancji, skutkujących tym, że w przypadku sprzeczności stanu faktycznego z treścią gwarancji udzielonej w umowie przyrzeczonej, nabywcy będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej określonej w klauzuli gwarancyjnej albo roszczenie odszkodowawcze.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?