Zgodnie z art. 40 ust. 1 prawa upadłościowego (dalej „p.u.”) w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika sąd może stosować tzw. inne sposoby zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika. Środek ten stosowany jest, gdy zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego (czyli jako silniejszy i następczy sposób zabezpieczenia, w sytuacji gdy nie zadziałał słabszy, wcześniej użyty). Zarząd przymusowy w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości ustanawiany jest co do majątku dłużnika. Nie jest to zarząd nad osobą dłużnika. Ustanowienie zarządu przymusowego, jako zabezpieczenie, nie jest dowolne. Nie podlega dyskrecjonalnej woli sędziego. Może nastąpić tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez prawo ramach. Dopuszczalność ustanowienia zarządu przymusowego uzależniona jest od spełnienia określonych wymogów ogólnych, jak i od ziszczenia się tzw. przesłanek specjalnych.