Autorem nowelizacji jest Kancelaria Prezydenta.

Czytaj także: Prawnicy traktują ludzi jak naciągaczy

– Główna myśl tej nowelizacji to przede wszystkim dostępność – mówił prezydent. Od dnia wejścia ustawy w życie (1 stycznia 2019 r.) uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej będzie każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze. – To jest najistotniejsza zmiana. Pomoc będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje – zaznaczył Andrzej Duda.

Obecnie po poradę do punktu mogą przyjść m.in. osoby do 26. roku życia, seniorzy powyżej 65. roku oraz niezamożni, którym w roku poprzedzającym udzielenie porady zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej.

Po wejściu w życie nowych przepisów wystarczy, że osoba, która chce skorzystać z pomocy, złoży proste pisemne oświadczenie, iż nie stać jej na płatną poradę.

Nowe przepisy przewidują również udzielanie pomocy poza punktem. Będą mogli z niej skorzystać niepełnosprawni. Na ich prośbę prawnik przyjedzie m.in. do domu lub porozmawia z nimi przez telefon.

W punktach bezpłatnej pomocy będzie można również skorzystać z mediacji. Dzięki temu mniej spraw ma trafiać do sądu.

Nowe przepisy włączają do systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego biura porad obywatelskich.

Ich praca różni się od typowego poradnictwa prawnego. Obejmuje zazwyczaj informację prawną przekazaną w prosty, zrozumiały sposób oraz wsparcie psychologiczne.