fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas pracy pracowników sezonowych

Możliwe systemy organizacji czasu pracy pracownika sezonowego
Rzeczpospolita
W stosunku do pracowników sezonowych przepisy o czasie pracy są bardziej elastyczne. To znacznie ułatwia rozłożenie im godzin pracy
Do pracowników sezonowych mają zastosowanie kodeksowe i zakładowe przepisy o czasie pracy. W tym zakresie warto jednak zwrócić uwagę na przepisy kodeksu pracy dopuszczające w niektórych przypadkach prac sezonowych na wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy.Art. 129 § 2 k.p. pozwala wydłużyć go w podstawowym systemie organizacji czasu pracy w rolnictwie i hodowli do sześciu miesięcy. Z kolei art. 135 § 3 kodeksu pracy stanowi, że okres rozliczeniowy, w którym stosowany jest system równoważnego czasu pracy, przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych może być przedłużony do czterech miesięcy.Część etatu albo zadania Pracownika sezonowego można również zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy albo w systemie zadaniowym. Praca sezonowa może być wykonywana w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, a także w niedziele i święta, jeśli spełnione są warunki wynikające z przepisów k.p.PrzykładPracodawca chciałby zawrzeć...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA