fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem skarbowym

Pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem skarbowym jest wyraźna granica. Jej przekroczenie może mieć fatalne skutki dla sprawcy
Ustawodawca w kodeksie karnoskarbowym oznaczył różnicę między przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi w sposób płynny, uwzględniający bieżące relacje gospodarcze.Zgodnie z definicją zawartą w art. 53 § 3 k.k.s. wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.Granicą pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem skarbowym jest zatem kwota odpowiadająca pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasadniczo co roku dokonywana jest korekta punktu rozdzielającego oba rodzaje czynów zabronionych. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w trybie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA