fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Faktury też mogą zawierać informację publiczną

Prywatne faktury mogą być informacją publiczną
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Wójt odmówił udostępnienia faktur VAT na wydatki ze środków funduszu sołeckiego, bo uważał, że nie stanowią informacji publicznej. Innego zdania był sąd, który nakazał ich udostępnienie
Stowarzyszenie wystąpiło do wójta z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących działalności funduszu sołeckiego, w tym m.in. uchwały rady gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego oraz dokumentów potwierdzających wydatki ze środków tego  funduszu (faktury, rachunki itp.).
Wójt przesłał stowarzyszeniu żądane informacje oprócz dokumentów potwierdzających wydatki ze środków funduszu sołeckiego. Stwierdził, że faktury VAT nie stanowią informacji publicznej. Ponadto – jak zastrzegł – faktury są dokumentem urzędowym, nie niosą komunikatów w sprawach publicznych, dlatego żądanie wglądu do tych dokumentów jest – jego zdaniem – nieuprawnione. Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygnatura akt: sygnatura akt: II SAB/Łd 99/11) skargę na bezczynność wójta. WSA zobowiązał wójta do udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku.
Sąd przypomniał, że art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o dostępie do informacji publicznej wyraźnie stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego. A zatem – orzekł  – także informacja o wydatkach poczynionych z funduszu sołeckiego stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. W uzasadnieniu do orzeczenia sąd wskazał, że reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają nawet te rachunki i faktury, które są wystawiane przez podmioty prywatne, choć te dokumenty same w sobie nie stanowią dokumentów urzędowych. Zdaniem sądu to, że w dokumentach takich mogą znajdować się dane osobowe, może stanowić jedynie podstawę do rozważenia ewentualnej odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych. Może też prowadzić do uznania, że np. przez utajnienie danych kontrahentów powstanie konieczność przetworzenia informacji. To z kolei może oznaczać konieczność wezwania wnioskodawcy do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). Czytaj także w serwisach: Samorząd » Finanse » Fundusz sołecki Samorząd » Ustrój i kompetencje » Uchwały, decyzje, zezwolenia
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA