Akty prawne

Prezydent podpisał 24 września 2011

Prezydent podpisał ustawę:
- z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. (Prezydent po ogłoszeniu tej ustawy w Dzienniku Ustaw wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności z konstytucją trybu jej uchwalenia w zakresie dotyczącym poprawki Senatu wprowadzającej ograniczenie prawa do informacji publicznej)
Więcej w serwisie: Prawo » Nowe prawo » Prezydent podpisał
Źródło: www.prezydent.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL