fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Emeryt lub rencista z dodatkowymi dochodami płaci składki

Emeryt lub rencista, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo dorabia na zleceniu, z tej ostatniej umowy zawsze podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowolne również wówczas, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego.Pracownik, którego wynagrodzenie z umowy o pracę jest równe lub wyższe od minimalnego, a równocześnie wykonuje dwie umowy-zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z umowy o pracę.Natomiast ze zleceń ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowolne. Oczywiście z każdej umowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.Gdy jego wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od minimalnego, obowiązkowo podlega też ubezpieczeniom z jednej wybranej przez siebie umowy-zlecenia. Osoba, która równocześnie wykonuje dwa zlecenia, obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z pierwszej wykonywanej umowy, z drugiej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Zleceniobiorca może też zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA