fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma płaci składki za zatrudnionego w kilku miejscach

Rzeczpospolita
Zatrudniony na umowę o pracę zawsze podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Nie ma znaczenia, czy ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń (np. wykonuje w tym samym czasie inną umowę)
Obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym od umowy o pracę podlegają też osoby z ustalonym prawem do emerytury lub renty, a także uczniowie i studenci. Natomiast opłacanie składek za pracownika, który zdecyduje się na dodatkową pracę na podstawie zlecenia, umowy o dzieło czy rozpocznie działalność gospodarczą, zależy od wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę. Istotne jest również to, z kim umowa-zlecenie zostanie zawarta, oraz to, czy pracownik ma prawo do emerytury lub renty oraz czy jest uczniem lub studentem.Jeśli zaangażujesz pracownika dodatkowo na zlecenie lub umowę o dzieło, odprowadzasz za niego wszystkie składki od wynagrodzeń wypłacanych z obydwu tytułówOprócz osoby pozostającej w stosunku pracy za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy:- zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu,- o dzieło, jeżeli umowy takie zostały zawarte z własnym pracod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA