fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 82 z 9 listopada 2007

Uchwały Senatu RP (poz. 857 – 858):
• z 21 czerwca w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, • z 5 listopada w sprawie wyboru marszałka Senatu.
Postanowienia prezydenta RP (poz. 859 – 872): • z 18 października o nadaniu stopnia generała brygady, • cztery z 22 października o nadaniu tytułu profesora, • z 26 października w sprawie odwołania ambasadora RP, • dwa z 26 października w sprawie mianowania ambasadora RP, • dwa z 26 października o mianowaniu na stopień nadinspektora policji, • z 8, 9, 10 i 12 sierpnia o nadaniu orderów i odznaczeń. Zarządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 873) nr 122 z 6 listopada w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki; wejdzie w życie 24 listopada. Obwieszczenia ministrów (poz. 874 – 875): • budownictwa z 31 października w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu (2,78 zł w 2008 roku), • środowiska z 30 października w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008. Komunikaty ministra rozwoju regionalnego (poz. 876 – 878), z 24, 26 i 31 października, w sprawie: • wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej 2007 – 2013”, • podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program operacyjny „Kapitał ludzki”, • zmienionych wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna 2004 – 2006”. Zobacz treść M.P. nr 82
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA