Udostępnienie firmowego auta będzie przychodem

Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy udostępnić pracownikom samochody służbowe. Będą one wykorzystywane do przejazdów z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem. Czy będzie to nieodpłatne świadczenie? Jak ustalić jego wartość?
Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. Będą to poza wynagrodzeniem m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) nie ma co prawda definicji świadczeń nieodpłatnych. Można jednak przyjąć, że będą to te wszystkie świadczenia, których skutkiem jest nieodpłatne, a więc niezwiązane z żadnymi kosztami przysporzenie mające wymiar finansowy. Oddanie firmowych samochodów do dyspozycji pracowników będzie zatem świadczeniem nieodpłatnym. Pracownicy będą bowiem korzystać z mienia spółki nieodpłatnie. Wartość takiego nieodpłatnego świadczenia pracodawca powinien dodać do innych przychodów pracownika i od łącznej kwoty pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.O tym jak ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń, rozstrzyga art. 11 ust. 2a pkt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL