Od kiedy amortyzujemy znak towarowy wniesiony aportem

Zarejestrowany znak towarowy wniesiony do spółki jako aport wraz z całym przedsiębiorstwem może być od razu amortyzowany. Nie trzeba czekać na wpis do rejestru patentowego.Tak wynika z wyjaśnień Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów zamieszczonych w Biuletynie Skarbowym nr 4 z 2007 r.Ustawy o podatkach dochodowych pozwalają na amortyzację praw określonych w prawie własności przemysłowej, nabytych i nadających się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania (art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Do takich praw należy m.in. prawo do znaku towarowego.Z prawa własności przemysłowej (art. 67 ust. 3) wynika, że przeniesienie prawa do znaku staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego. Pojawiła się więc wątpliwość, czy w razie wniesienia znaku aportem do spółki dopiero od tego momentu moż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL