Kupując nieruchomość od syndyka, sprawdź, czy upadły płacił podatki

Gdy kupujemy nieruchomość, która wcześniej była składnikiem majątku innej firmy, możemy odpowiadać za jej zaległe podatki. Czy takie ryzyko ponosimy także, gdy sprzedającym jest syndyk?
Z takim pytaniem zwrócił się do nas jeden z czytelników.Ordynacja podatkowa w przywołanym przez czytelnika przepisie przewiduje, że nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, których wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 tys. zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Limit 15 tys. zł jest corocznie waloryzowany – w 2007 r. kwota ta wzrosła do 15 800 zł, a w 2008 r. wynosić będzie 16 100 zł.Odpowiedzialność wiąże się z nabyciem aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości (z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych). Czy wchodzi ona w grę przy zakupie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym? Mogą być co do tego wątpliwości.Przede wszystkim istotne jest to, na podstawie jakich przepis...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL