fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 13 października 2007

Rada Ministrów określiła warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (DzU nr 179, poz. 1266)
ona też powiększyła obszar czterech specjalnych stref ekonomicznych: Kamiennogórskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Słupskiej (DzU nr 179, poz. 1267, 1268, 1269 i 1270)
i 19 września zmieniła rozporządzenie o prowadzeniu nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (DzU nr 179, poz. 1271)
rozporządzenie prezesa Rady Ministrów na temat funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (DzU nr 179, poz. 1272)
minister gospodarki wydał rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych (DzU nr 179, poz. 1274)
a minister środowiska zmienił 5 września rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU nr 179, poz. 1275)
zmodyfikowane 18 września rozporządzenie ministra transportu w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych (DzU nr 179, poz. 1276)
minister zdrowia określił sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenia co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory, działaniach z ich udziałem i próbach wykorzystania prekursorów (DzU nr 179, poz. 1277)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA