fbTrack

Podatki

Zmiana klasyfikacji aut typu pick-up bez wpływu na ich opodatkowanie

Importerzy nowych i właściciele używanych aut typu pick-up sprowadzonych z UE mogą spać spokojnie. Nikt nie może żądać od nich zapłaty akcyzy tylko dlatego, że zmieniła się interpretacja kodu CN
Dokładnie 31 marca 2007 r. ukazał się Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, w którym opublikowano notę wyjaśniającą Komisji Europejskiej w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej (2007/C 74/1). Nota wprowadziła zmiany w nomenklaturze scalonej, a dokładnie w kodzie CN 8703, który odtąd - oprócz samochodów przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, także pojazdów kombi i wyścigowych - będzie obejmował również auta typu pick-up. Oznacza to, że samochody te będą traktowane jako osobowe.
I tu pojawiają się problemy. Eksperci prawa podatkowego zaczęli się bowiem zastanawiać, czy i jak zmiana klasyfikacji specjalnej, która ma znaczenie jedynie dla taryfy celnej, wpływa na zmiany w podatku akcyzowym (skoro rozporządzenia Komisji Europejskiej działają wprost i nie wymagają wdrożenia do krajowego systemu prawnego). Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach.
Ustawa o podatku akcyzowym mówi wyraźnie, że przy poborze akcyzy, m.in. w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, należy stosować klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym scalonej nomenklaturze, czyli kod CN (art. 3 ust. 2 ustawy). Kluczowe znaczenie ma jednak w tym wypadku ust. 3 tego artykułu. Na jego podstawie "zmiany w klasyfikacjach statystycznych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powodują zmian w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie". Oznacza to, że zmiana klasyfikacji nie powoduje automatycznej zmiany opodatkowania akcyzą. Żeby było to możliwe, konieczna jest zmiana ustawy. Bez niej o tym, czy coś jest objęte akcyzą, czy też nie, decyduje stan prawny obowiązujący 1 maja 2004 r. Pismo w tej sprawie wysłał 20 sierpnia 2007 r. do dyrektorów wszystkich izb celnych w kraju Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów (nr PC-ST-8640/48/EG/2007/2400). Według niego do pozycji 8703 powinny być zaklasyfikowane samochody typu hatchback z kratką służące do przewozu czterech osób. Z kolei dla pojazdów typu pick-up kryterium rozstrzygającym o zastosowanej klasyfikacji jest proporcja ładowności przypadająca na część pasażerską i towarową. Ustalenia wymaga więc całkowita dopuszczalna masa pojazdu oraz jego masa własna. Jeśli zatem przyjąć, że czterech pasażerów i kierowca ważą łącznie 350 kg, to przy dopuszczalnej masie całkowitej określonej np. na 690 kg nietrudno wyliczyć, że ładowność towarowa wyniesie 290 kg. Zmiana interpretacji kodu CN sprawiła, że izby celne zaczęły wydawać importerom aut typu pick-up nowe wiążące informacje taryfowe (WIT), które mają znaczenie jedynie dla cła - decydują bowiem o tym, czy cło będzie takie jak dla aut osobowych, czy jak dla ciężarowych. Zdaniem ekspertów samo wydanie WIT nie powoduje jeszcze powstania obowiązku akcyzowego. Bo do pojazdu wyprodukowanego w 2007 r. i tak stosuje się zasady obowiązujące 1 maja 2004 r. Nota wyjaśniająca z marca 2007 r. będzie więc obowiązywać dopiero po ewentualnej zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana interpretacji nie powinna też być powodem do naliczania akcyzy wstecz, np. od 1 maja 2004 r. - Prawo nie działa wstecz. Zapis ustawowy jest jednoznaczny. Żeby służby celne mogły traktować pick-upy jak samochody osobowe i w związku z tym żądać od nich zapłaty podatku akcyzowego, najpierw musi zostać zmieniona ustawa o tym podatku -twierdzą eksperci. Szymon Parulski, menedżer w dziale podatkowym Ernst & Young, uważa, że mimo niewątpliwie niekorzystnej dla podatników zmiany nie można liczyć na zwycięstwo w ewentualnym sporze z urzędem. - Ustawa o akcyzie mówi, że zmiany w nomenklaturze scalonej nie powodują zmian w opodatkowaniu, jeżeli nie zostały określone w ustawie, ale tu mamy do czynienia jedynie z doprecyzowaniem interpretacji - podkreśla. Jego zdaniem dopiero zmiana klasyfikacji polegająca na wprowadzeniu dodatkowego kodu CN do nomenklatury byłaby regulacją określoną w ustawie. Rozszerzenie interpretacji poprzez zmianę oceny funkcjonalności samochodu takich warunków nie spełnia. Parulski nie sądzi natomiast, aby zmiana interpretacji w kwestii akcyzy mogła wpłynąć na decyzje w sprawie VAT. Ustawa o VAT ma własną definicję ciężarówki i nie odwołuje się do klasyfikacji CN ani PKWiU - dodaje przedstawiciel Ernst & Young. masz pytanie do autorki, e-mail: g.lesniak@rzeczpospolita.pl Podatkiem akcyzowym są objęte samochody, które były zaklasyfikowane do samochodów osobowych 1 maja 2004 r. Jeżeli ktoś chce, żeby teraz auta typu pick-up były - zgodnie z notami wyjaśniającymi do nomenklatury scalonej Wspólnot z 31 marca 2007 r. - klasyfikowane do samochodów osobowych, to musi zmienić ustawę o podatku akcyzowym. Nie ma mowy o żadnym automatycznym wymiarze podatku. W razie sporu importerzy i właściciele używanych aut typu pick-up sprowadzonych do Polski mogą żądać od służb celnych przeprowadzenia dowodu, że 1 maja 2004 r. pojazdy te w świetle ówczesnej klasyfikacji CN i not wyjaśniających były klasyfikowane do grupy 8703, czyli do samochodów osobowych. Jeśli takiego dowodu nie uda się przeprowadzić, to nie można również wymierzyć podatku. Osobiście więc nie przejmowałbym się marcową notą wyjaśniającą. ¦
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL