Faktura na żonę, ale koszty męża

Mam zarejestrowaną firmę w domu i zaliczam część opłat do kosztów. Mieszkanie jest częścią małżeńskiego majątku. Czy mogę odliczać koszty nawet wtedy, gdy dowody księgowe są wystawione na mnie i na żonę (albo na samą żonę)?
Jeśli opłaty faktycznie wiążą się z prowadzoną działalnością, urząd nie powinien ich kwestionować. Oczywiście lepiej byłoby, aby faktury i rachunki wystawione były na przedsiębiorcę. Ale nie dyskwalifikuje ich to, że sprzedawca wpisał również dane jego małżonki. I tak trzeba bowiem sporządzić dodatkowy dokument, tzw. dowód wewnętrzny, w którym wyliczymy wysokość opłat zaliczanych do kosztów. Tak wynika z § 14 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Na odliczenie kosztów, gdy faktura wystawiona jest na małżonka (a nie na przedsiębiorcę), zgodził się przykładowo Urząd Skarbowy w Legnicy w interpretacji z 9 lutego br. (US-PD-I-415/1/60/06). Także Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 13 czerwca 2006 r. (PB I2/4117/IN-10/US Łask/06/JF) stwierdziła, że faktura wystawiona na oboje małżonkóć) jest potwierdzeniem operacji gospodarczej i spełnia wymogi dowodu księgowego....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL