fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kapitalizacja sposobem na ograniczenia w rozliczaniu kosztów

Spółka może zaliczyć do kosztów skapitalizowane odsetki nawet wtedy, gdy zaciągnęła dużą pożyczkę od większościowego udziałowca
Nie mają tu zastosowania ograniczenia dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji.Chodzi o sytuację, gdy pożyczkodawca posiada co najmniej 25 proc. udziałów w spółce, a cała kwota zadłużenia przekracza trzykrotnie jej kapitał zakładowy. Wtedy, co do zasady, odsetki nie są kosztem podatkowym w części, w jakiej pożyczka przekracza wartość zadłużenia.Naszym zdaniem skapitalizowane odsetki nie podlegają tym ograniczeniom.Zgodnie z ogólną zasadą odsetki stanowią koszt dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej updop), chyba że dokonano ich kapitalizacji. Wówczas są kosztem już w momencie tej operacji, o ile jednak zostały prawidłowo zaksięgowane (art. 15 ust. 4e, art. 16 ust. 1 pkt 11 i 10 lit. aupdop).Czy wszystkie odsetki można zaliczyć do kosztów? Ograniczenia wprowadza art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop. Wynika z nich, że odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udzi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA