fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Działacza broni przed zwolnieniem tylko własny związek

Związki zawodowe muszą imiennie wskazać pracowników, którzy korzystają z ich protekcji. Natomiast związkowca może bronić tylko jego macierzysta organizacja
Skończyły się wątpliwości pracodawców, jak należy konsultować wypowiedzenie umowy ze związkami zawodowymi. Ważne wskazówki w tym zakresie dał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 maja 2007 r. (II PK 305/06). Rozstrzygnął w nim, że związkowca nie może bronić inny związek zawodowy niż ten, do którego należy. Jednocześnie SN odniósł się do sporządzanych przez związki informacji o pracownikach korzystających z ich obrony. Muszą one jednoznacznie wskazywać pracowników korzystających z takiej protekcji.W rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy sprawie związek zawodowy na pytanie pracodawcy o pracowników, których ta organizacja reprezentuje, przedstawił odpowiedź, zgodnie z którą obejmuje ona swoją ochroną wszystkich pracowników zakładu, jeśli nie złożyli oni pracodawcy pisemnego oświadczenia o tym, że związek nie reprezentuje ich praw pracowniczych. Sądy I i II instancji uznały tę informację za prawidłową. Tymczasem SN uznał, że nie jest ona właściwa, a pracodawca je...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA