Za szkodę wyrządzoną spółce menedżer odpowiada surowiej niż szeregowy pracownik

Grzegorz Orłowski radca prawny w spółce Orłowski, Patulski, Walczak
Nieznane
Absurdalnie to właśnie kadra zarządzająca bardzo często wyrządza szkody spółkom celowo lub przez swoją nieudolność. A przecież to ona, z racji pełnionej funkcji, powinna się szczególnie troszczyć się o mienie przedsiębiorstwa
Szeroko pojęte mienie przedsiębiorstw - jako zespół składników materialnych i niematerialnych - jest narażone na różnorodne szkody i to spowodowane niejednokrotnie przez osoby nim zarządzające. Dlatego ustawodawca wprowadził instytucję odpowiedzialności materialnej, pozwalającą na w miarę optymalną, a częstokroć ugodową likwidację strat powstałych z winy członków zarządów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy w akcyjnych.Chodzi konkretnie o art. 100, 1011 § 2 i 114 - 127 kodeksu pracy, art. 415 i 471 - 474 kodeksu cywilnego oraz art. 293 i 483 kodeksu spółek handlowych. Instytucja ta uwzględnia wzajemne prawa i obowiązki stron danego stosunku prawnego, np. pracy czy zlecenia. Respektuje również oraz próbuje pogodzić sprzeczne ze sobą zasady konstytucyjne: ¦ swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej, ¦ ochrony przez państwo pracy najemnej.Zastrzegamy, że uregulowana w wymienionych przepisach odpowiedzialność menedżerów - mimo swo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL