Za nieobecnego w firmie pracuje zastępca

Gdy pracownik zachoruje albo korzysta z długiego urlopu, na jego miejsce wolno ci przyjąć zastępcę. Zawierasz z nim umowę na czas określony, którą możesz rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia
Kodeks pracy nie określa szczegółowo zasad nawiązywania umowy na zastępstwo. Art. 25 § 1 k.p. poświęca tej umowie tylko jedno zda nie, z którego wynika, że jest to rodzaj kontraktu na czas określony.Umowę na zastępstwo można zawrzeć tylko, gdy jednego z pracowników nie ma w pracy, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Wówczas na ten czas pracodawca przyjmuje zastępcę.Choć umowa na zastępstwo jest specyficznym rodzajem zatrudnienia, zawiera się ją tak samo jak każdą inną umowę o pracę. Zatem powinna ona określać:- rodzaj pracy,- miejsce jej wykonywania,- wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy,- wymiar czasu pracy,- termin rozpoczęcia pracy.Ponadto w umowie należy podać nazwisko oraz funkcję osoby nieobecnej, którą się zastępuje, oraz termin zakończenia takiego zatrudnienia (patrz przykład umowy o zastępstwo).Pracodawcy pytają często, jak prawidłowo określić termin zakończenia angażu dla zastępcy. Sposoby są dwa. Można wskazać dokładny termin, ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL