fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samochód amortyzowany przez małżonków

Jeśli samochód jest wykorzystywany na cele odrębnych działalności gospodarczych przez oboje małżonków, to każde z nich ma prawo ująć go w ewidencji środków trwałych. W takiej sytuacji i mąż, i żona mogą naliczać amortyzację tylko od połowy wartości samochodu
Jestem posiadaczem samochodu osobowego. Wykonujemy z żoną wolne zawody (różne) i każde z nas prowadzi firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Z samochodu korzystamy dla celów swoich działalności. Chcielibyśmy wprowadzić ten pojazd do ewidencji środków trwałych naszych firm. Czy prawidłowe jest postępowanie, że po 50 proc. wartości samochodu wprowadzimy do każdej z firm (są one niewielkie, a korzystamy z tego samochodu w każdej) i będzie on amortyzowany przez każdego z nas w takiej proporcji? Wartość samochodu jest relatywnie niska (kupiliśmy samochód używany) - pyta czytelnik DF.Tak. Z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wynika, że jeżeli jest kilku współwłaścicieli środka trwałego, każdy z nich może przyjąć go do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalając wartość początkową proporcjonalnie do udziału we współwłasności (np. gdy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA