fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odszkodowanie z OC nie jest przychodem firmy

logo
Nieznane
Otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia OC, w części odpowiadającej poniesionym przez podatnika wydatkom na pokrycie szkody, nie jest jego przychodem w rozumieniu ustawy o CIT. Tak wynika z orzeczeń WSA w Gdańsku z 12 czerwca br. (I SA/Gd 357/07 i I SA/Gd 358/07).
We wniosku o interpretację prawa podatkowego spółka pytała o obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego odszkodowania od sprawcy kolizji drogowej. W jej wyniku uszkodzony został samochód spółki. Nie był on objęty dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco, a zatem, zgodnie z ustawą o CIT, wydatek na jego naprawę nie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu. Ponadto spółka pokrywała koszty napraw urządzeń uszkodzonych w wyniku prowadzonej przez nią działalności, jak i zakupu nowych. Następnie otrzymywała od ubezpieczyciela odszkodowanie równe wartości poniesionych wydatków.W ocenie spółki odszkodowania te nie będą opodatkowane, bowiem na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT zwrócone wydatki, których nie można uznać za koszty podatkowe, nie są przychodem. Ze stanowiskiem tym nie zgodziły się organy podatkowe, uznając, że otrzymany zwrot wydatków zaliczyć należy do przychodów spółki.Sąd uchylił ich decyzje. Stwierdził, że otrzymane ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA