fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe

Nie byłoby problemu z ustaleniem, kto jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdyby ustawodawca podatkowy nie uregulować tego na własną rękę
O tym, kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustawa o rachunkowości mówi w art. 2 ust. 1 pkt 2. Zgodnie z nim jej przepisy stosuje się również do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (a więc z wyłączeniem pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych) za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równo wartość w walucie polskiej 800 tys. euro.Przepis ten nie wyłącza z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych osób prowadzących działalność rolniczą - stąd według MF (zob. DF z 19 stycznia i 29 czerwca br.) osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej powinny je założyć po przekroczeniu określonego progu przychodów. A skoro wykazują przychód we właściwych księgach, to zgodnie z art. 15 updof przychód do opodatkowania ustalają według zasad określonych w art. 14 - tak j...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA