Cło i VAT można określić w dwóch odrębnych decyzjach

Organ celny może orzec o wysokości cła oraz podatku VAT z tytułu importu w dwóch odrębnych decyzjach wydanych równolegle. Wadliwe byłoby jedynie wydanie decyzji określającej VAT wcześniej niż określającej cło. Tak orzekł 21 sierpnia br. WSA w Rzeszowie (I SA/Rz 8/07)
Agencja celna dokonała zgłoszenia celnego w imieniu importera. Organ celny zakwestionował jednak taryfikację celną importowanych materiałów. Jego zdaniem skarżąca nieprawidłowo zastosowała stawkę celną 0 proc. zamiast 38,5 proc. cła antydumpingowego. W związku ze zmianą stawki celnej zmienić się musiał także naliczany od wartości celnej VAT. Urząd Celny wydał wobec tego dwie odrębne decyzje z tą samą datą: jedną dotyczącą cła i drugą - należnego VAT.W skardze do WSA agencja powołała się na przepisy, z których wynika, że organ jest związany decyzją od momentu jej doręczenia. Zakwestionowała dopuszczalność wydawania odrębnych decyzji dotyczących cła oraz VAT z tytułu jednego importu, w tym samym czasie i z równoczesnym doręczeniem obu decyzji.WSA orzekł, że organ celny może wydać w tych sprawach dwie odrębne decyzje. Za podstawę powołał art. 33 ust. 2 ustawy o VAT z 2004 r., który mówi, że organ celny może (a nie musi) określić cł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL