fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy organ podatkowy powinien zwrócić się o pomoc do sądu

Jeżeli organy podatkowe zweryfikowały posiadane informacje, a podatnik nie zakwestionował wydanych rozstrzygnięć, to nie muszą korzystać z art.199a ordynacji podatkowej, który uprawnia je do wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia spornego stosunku prawnego lub prawa.
Tak orzekł WSA we Wrocławiu 19 lipca br. (I SA/Wr 1607/06).Sprawa dotyczyła opodatkowania VAT sprzedaży 11 samochodów w okresie kolejnych trzech lat. W decyzji z 2002 r. organy podatkowe określiły wysokość zobowiązania podatkowego w VAT, które było konsekwencją wydanych wcześniej decyzji. Ich zdaniem działalność skarżącego miała charakter działalności gospodarczej. Organy podniosły, że od 2004 r. zarejestrował się on jako czynny podatnik VAT w zakresie sprzedaży produktów spożywczych oraz autohandlu. Prowadził zatem sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, ale nie deklarował podatku należnego. Na tej podstawie wywnioskowały, że podatnik działał z zamiarem częstotliwej sprzedaży, o czym świadczy krótki okres użytkowania, powtarzalność sprzedaży oraz posiadanie w jednym czasie nawet kilku samochodów.Podatnik podniósł, że nie kupował samochodów w celu odsprzedaży. Do takiego działania zmusiła go sytuacja życiowa. Zarzucił organom m.in. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA