fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po kontroli można złożyć korektę i dzięki temu uniknąć kary

Przeprowadzenie kontroli nie przekreśla szans na złożenie korekty deklaracji podatkowej. Jeśli się na nią zdecydujemy, unikniemy sporu z urzędem oraz sankcji karnych skarbowych
O prawie do korekty deklaracji mówi art. 81 - 81b ordynacji podatkowej. Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć deklarację korygującą (czyli odmienną od pierwotnej) i dołączyć do niej pismo, w którym uzasadniamy przyczyny korekty. W tym uzasadnieniu musimy wyjaśnić nie tyle różnice pomiędzy deklaracją oryginalną a skorygowaną, ile raczej powód korekty. Przepisy nie precyzują jednak, w jaki sposób lub jak szczegółowo firma składająca korektę powinna uzasadnić jej przyczyny.Przypomnijmy przy tym, że ordynacja podatkowa przez deklaracje rozumie także zeznania, wykazy oraz informacje, które muszą składać podatnicy.Prawo do złożenia korekty deklaracji jest ograniczone czasowo. W art. 81b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej czytamy, że "ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą". Art. 81b § 2 mówi z kolei, że korekta złożona w trakcie postępowania podatkowego lub kontr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA