fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z życia samorządów

Dolny Śląsk postawił na transport i przedsiębiorczość

W tabeli podajemy wykorzystanie w 2009 r. unijnych funduszy z budżetu na lata 2007 – 2013 w przeliczeniu na mieszkańca. Wartość podpisanych umów podana jest według miejsca realizacji projektu. W rankingu braliśmy pod uwagę wartość dotacji z UE w podpisanych umowach z programów „Infrastruktura i środowisko”, „Innowacyjna gospodarka”, „Kapitał ludzki”, „Rozwój Polski wschodniej” i regionalnych programów operacyjnych. Ranking, który powstał na podstawie danych z MRR, został opublikowany w „Rzeczpospolitej” 8 marca 2010 r. —aor
Fotorzepa
Przedsiębiorczość, transport i środowisko to priorytety Dolnego Śląska
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ma zmniejszyć istniejące w regionie dysproporcje ekonomiczne i społeczne. Główne cele to podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu.
W celu ich realizacji program podzielono na dziesięć priorytetów. Choć tworzą one spójny układ będący odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby regionu, to na szczególną uwagę zasługują dwa obszary: rozwój firm i infrastruktury transportowej. Na transport i przedsiębiorczość przeznaczono najwięcej pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na rozwój firm 309,8 mln euro, a na infrastrukturę transportu 227,9 mln euro. Ważna jest też poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego regionu.
Te trzy dziedziny wyczerpują blisko 55 proc. łącznej sumy środków europejskich przeznaczonych na program.
[ramka][srodtytul]Opinia:[/srodtytul]
[b]Michał Ptaszyński, wicedyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego[/b]
Dolnośląskie należy do grupy województw wyróżniających się we wdrażaniu programu regionalnego. Wykorzystanie środków na poszczególnych etapach przewyższa średnią dla wszystkich 16 programów. Zakontraktowano 60 proc. budżetu, z czego 1/3 trafiła już do beneficjentów. Znaczne przyspieszenie w wydatkowaniu i certyfikacji środków nastąpiło zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Region jest o krok od zapewnienia sobie udziału w podziale środków z krajowej rezerwy wykonania. Województwo stara się wyeksponować niezwykłe walory kulturalne i krajobrazowe regionu, inwestując przede wszystkim w turystykę i kulturę. Największym realizowanym projektem związanym z turystyką jest budowa Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Dzięki realizacji projektu o wartości 80 mln zł, do sfinansowania którego UE dołoży się w 30 proc., wzrośnie znaczenie stolicy województwa jako ośrodka turystyki biznesowej. Ponadto województwo stawia na zdrowie mieszkańców i edukację, gdzie realizując np. projekt „Dolnośląskiej e-szkoły”, wykazuje bardzo nowatorskie podejście na tle innych regionów. Również priorytet dotyczący przedsiębiorczości cieszy się dużym zainteresowaniem. Wartość wniosków przekroczyła wartość środków. Dolnośląskie realizuje inicjatywę wspólnotową JEREMIE, która zamiast na dotacjach dla firm koncentruje się na udzielaniu pożyczek i poręczeń, co spowoduje, że pieniądze unijne będą pracowały w województwie jeszcze przez długie lata. Spośród pięciu województw wdrażających tę inicjatywę dolnośląskie otrzymało największe dofinansowanie z UE – ponad 400 mln zł. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA