fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienia szef konsultuje ze związkami

Rzeczpospolita
Szef ma obowiązek współdziałania z zakładową organizacją związkową, m.in. gdy decyduje się na zwolnienie niektórych członków załogi
Związkowa kontrola wypowiadania umów o pracę dotyczy rozwiązania umowy z członkiem związku zawodowego albo pracownikiem, na którego obronę związek wyraził zgodę.Obowiązek pracodawcy w tym zakresie nie istnieje, gdy pracownik nienależący do związku zawodowego nie wskazał do obrony swych interesów jednego z działających w zakładzie pracy związków zawodowych, jak również wtedy, gdy wskazany związek nie wyraził zgody na obronę pracownika niezrzeszonego w związkach zawodowych.[srodtytul]Konieczne zawiadomienia[/srodtytul]Udział związku zawodowego w postępowaniu poprzedzającym wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony nie jest obowiązkowy. Właściwa instancja związkowa może, lecz nie musi, wypowiedzieć się w kwestii zamierzonego przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę.Obowiązkowe jest natomiast podjęcie przez pracodawcę działań umożliwiających związkowi zawodowemu zajęcie stanowiska w tej sprawie. Pracodawca jest więc zobowiązany zawiadomić na piśmie za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA