fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy spłata kredytu córki uprawnia rodziców do ulgi?

Fotorzepa, MW Michał Walczak
[b][i]Ja i żona jesteśmy właścicielami mieszkania, kupionego od dewelopera w 2006 r. Chcemy to mieszkanie sprzedać, a uzyskany przychód przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez naszą córkę na zakup mieszkania z rynku pierwotnego. W mieszkaniu, które chcemy sprzedać córka mieszka i jest zameldowana od stycznia 2007 r. Czy przeznaczenie przez nas pieniędzy ze sprzedaży na spłatę kredytu córki będzie traktowane jako inwestycja i zwolni nas z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego?[/i][/b]
- M.G.
Niestety, nie. Ulga, która w tym przypadku mogłaby mieć zastosowanie, przysługiwałaby wyłącznie tej osobie (osobom), która uzyskany przychód ze sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Spłata kredytu zaciągniętego przez dziecko na zakup swojego mieszkania nie jest takim celem.
Osoby, które kupiły mieszkanie przed końcem 2006 r. i nie chcą płacić podatku od przychodu ze sprzedaży mają dwie możliwości: poczekać ze sprzedażą pięć lat (licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie) albo w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży wydać uzyskane pieniądze na inny cel mieszkaniowy, na przykład:
· na zakup innego mieszkania (także na rynku wtórnym),
· budowę domu,
· remont i przebudowę własnego domu bądź mieszkania,
· spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe, nawet jeśli kredyt czy pożyczka zostały zaciągnięte przed uzyskaniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
Ulga dotyczy jednak własnego celu mieszkaniowego, a nie celu mieszkaniowego dziecka czy innego bliskiego. Czytelnik i jego żona mogliby zatem skorzystać z ulgi, gdyby pieniądze ze sprzedaży przeznaczyli na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez siebie na własny cel mieszkaniowy.
Sytuacja nie jest jednak bez wyjścia. Rodzice mogą bowiem podarować córce mieszkanie. Przy darowiźnie po stronie rodziców nie powstaje przychód, więc nie ma też podatku dochodowego. Z kolei córka, przyjmując darowiznę od rodziców, skorzysta z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (musiałaby tylko złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie).
Jeśli córka sprzeda otrzymane od rodziców mieszkanie przed upływem pięciu lat, będzie mogła skorzystać z ulgi, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży trzeba przeznaczyć na inny cel mieszkaniowy w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Wśród objętych zwolnieniem celów mieszkaniowych jest spłata kredytu na zakup mieszkania oraz odsetek od kredytu, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. O zamiarze skorzystania z ulgi córka musiałaby poinformować urząd skarbowy. To warunek, by ulga nie przepadła. Miałaby na to czas do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzeda nieruchomość.
Dodajmy, że zwolnienie obejmie tylko taką część dochodu z odpłatnego zbycia, jaka zostanie wydana na inny cel mieszkaniowy. Jeśli przychód ze sprzedaży mieszkania będzie wyższy niż kwota przeznaczona na spłatę kredytu, to ulga przysługuje proporcjonalnie. [ramka] [b]Podstawa prawna: [/b]
· art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 2 lit. A [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=346580]ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [/link]
· art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.
· art. 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314797]ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn[/link] [/ramka]
[srodtytul]Zobacz też: [/srodtytul]
[ul] [li][link=http://www.rp.pl/temat/285604.html]Ile oddasz fiskusowi, gdy na inny cel mieszkaniowy przeznaczysz tylko część dochodu ze sprzedaży[/link][/li]
[li][link=http://www.rp.pl/narzedzia/calc_nieruchomosci.jsp]kalkulator opłat notarialnych przy darowiźnie mieszkania[/link][/li][/ul]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA