fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 26 sierpnia 2010

[srodtytul]ŻOŁNIERZE[/srodtytul]
- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362955](DzU nr 145, poz. 971)[/link], - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 lipca w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362971](DzU nr 145, poz. 972)[/link],
- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 lipca w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362952](DzU nr 145, poz. 973)[/link], - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 lipca w sprawie ćwiczeń wojskowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362960](DzU nr 145, poz. 974)[/link], - zmienione 26 lipca rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (zmiana) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362958](DzU nr 145, poz. 976)[/link] [srodtytul]AGENCJA RYNKU ROLNEGO[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362950](DzU nr 145, poz. 977)[/link] [b]LOKALE DLA POLICJANTÓW[/b] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362966](DzU nr 145, poz. 980)[/link] [srodtytul]ZWIERZYNA ŁOWNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra środowiska z 22 lipca w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362947](DzU nr 145, poz. 981)[/link] [srodtytul]FUNDUSZE EUROPEJSKIE[/srodtytul] - zmienione 17 sierpnia rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, 2007 – 2013 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=364809](DzU nr 156, poz. 1050)[/link] [srodtytul]SPORT[/srodtytul] - rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 23 sierpnia w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=364819](DzU nr 156, poz. 1051)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL