fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Stawka godzinowa do obliczenia godzin ponadwymiarowych przy pensji urlopowej nauczyciela

Zgodnie z § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=161981]rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.)[/link] wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego; z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystania urlopu.
[b]Godzinową stawkę wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ww. rozporządzenia oblicza się na podstawie § 2 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176682]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.)[/link] [/b].
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA