fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy w polskim prawie jest dopuszczalne „przekłuwanie welonu”

www.sxc.hu
Przełamywanie zasady nieodpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki kapitałowej jest powszechnie aprobowane w orzecznictwie i piśmiennictwie – zwraca uwagę sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku
Wśród podmiotów cywilnoprawnych nasze prawo wyróżnia trzy kategorie: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne „niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”. W czasach rzymskich D. Ulpian istotę osobowości prawnej wyraził następująco: co należy się osobie prawnej, nie należy się jej członkom; jeśli dłużnikiem jest osoba prawna, dłużnikami nie są jej członkowie.Zasady te ugruntowane zostały w XIX w., kiedy nastąpił burzliwy rozwój spółek kapitałowych, wiążący się z tzw. rewolucją przemysłową, której mechanizmy rodziły potrzebę gromadzenia wielkiego kapitału przez dużą niejednokrotnie liczbę osób, przy jednoczesnej gwarancji udziału tych osób w zyskach i ograniczeniu ryzyka działalności gospodarczej do wysokości kapitału zainwestowanego w tę działalność.Rozwiązanie przyjęte w art. 151 § 4 i art. 301 § 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D05647CACB69857CC5A9024AE2DB7...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA