fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Do strefy euro za 10 lat?

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Najnowszy "Monitor konwergencji nominalnej" opublikowany przez resort finansów przytacza zaskakującą opinię ekonomistów
Najczarniejsze scenariusze mówią o latach 2019-20, choć medianą nadal pozostaje rok 2015. Raport resortu finansów podkreśla jednak, że podawana data zależy od przyjętych założeń. Rynek uwzględnia bowiem takie czynniki jak: deklaracje rządowe w zakresie tempa integracji ze strefą euro, fundamenty makroekonomiczne gospodarki, wiarygodność polityki gospodarczej oraz wszelkie inne dostępne informacje istotne z punktu widzenia konwergencji.
Raport podaje także, że obecnie nasz kraj nie spełnia żadnego - z wyjątkiem kryterium długoterminowych stóp procentowych - kryterium z Maastricht. Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. Kryterium fiskalnego nie spełniamy, bo jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu, wynikającą z wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych, który w 2009 roku wyniósł -7,1 proc. PKB.
Obiecaliśmy go wprawdzie ograniczyć do 2012 roku, jednak do tej chwili rząd nie powiedział, jak chce tego dokonać, w związku z tym ekonomiści wątpią w tę deklarację rządu. Niestety nie jesteśmy odosobnieni jeśli chodzi o za wysoki deficyt - stwierdzono, że dopuszczalny poziom 3 proc. PKB przekracza już 25 z 27 państw UE - w tym wszystkie ze strefy euro. Poza tym nie spełniamy także kryterium stabilności cen.
Wartość referencyjna wynosi obecnie 0,8 proc. (jest to średnia danych z trzech państw Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach: Portugalii, Łotwy i Estonii). Nie uwzględniono przy tej kalkulacji Irlandii jako kraju ze stopą inflacji znacząco odbiegającą w dół od pozostałych państw strefy euro. Raport tłumaczy, że niska wartość referencyjna w ostatnich miesiącach odzwierciedla efekty kryzysu gospodarczego, widoczne w całej UE, w szczególności – w niektórych państwach Europy Zachodniej. W Polsce średnie tempo wzrostu indeksu HICP w ostatnich 12 miesiącach wyniosło natomiast 3,6 proc. Kryterium stabilności cen nie jest wypełnione od października 2008 roku. Najnowsze, wiosenne prognozy Komisji Europejskiej przewidują ponowne spełnienie tego kryterium w I-II kwartale 2011 roku.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA