fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zasiłek z zagranicy pod nadzorem

www.sxc.hu
Polski urząd skontroluje poszukującego pracy, który otrzymuje pieniądze transferowane z innego państwa
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
Chodzi o dostosowanie naszych przepisów do obowiązujących od 1 maja tego roku nowych rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nr 883/2004 oraz 987/2009.
Od maja obowiązuje zasada bezpośredniej wypłaty transferowanego zasiłku. Dotychczas jeżeli bezrobotny wyjeżdżał z państwa, w którym nabył prawo do zasiłku, świadczenie to wypłacały służby zatrudnienia państwa poszukiwania pracy. Obecnie zasiłek trafi do jego rąk bezpośrednio z instytucji państwa, w którym nabył prawo do świadczenia.
Oznacza to konieczność zmian w procedurach postępowania polskich instytucji rynku pracy.
Marszałek województwa nie musi już wydawać decyzji w sprawie wypłaty transferowanego zasiłku. Z kolei urzędy pracy w Polsce będą sprawdzać osobę, która pobiera w naszym kraju zasiłek z innego państwa. Bezrobotny taki musi się zarejestrować w Polsce jako poszukujący pracy i podlega takiej samej kontroli jak inni bezrobotni.
Wojewódzki urząd pracy będzie przekazywał powiatowemu urzędowi pracy dane uzyskane od zagranicznej instytucji, takie jak informacja o dacie rejestracji bezrobotnego w zagranicznych służbach zatrudnienia.
Jeśli więc osoba, która w Polsce ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wyjedzie, to urząd pracy będzie dalej jej go wypłacać, gdy otrzyma za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy informację o dacie zarejestrowania się przez zainteresowanego w zagranicznym urzędzie.
Tą samą drogą będą przekazywane inne informacje mające wpływ na prawo do zasiłku lub na status osoby bezrobotnej, np. o podjęciu pracy lub niestawieniu się na wezwanie służb zatrudnienia państwa, do którego bezrobotny transferuje zasiłek.
Na wniosek instytucji państwa, z którego bezrobotny pobiera tzw. transferowany zasiłek dla bezrobotnych, wojewódzki urząd pracy będzie co miesiąc informował ją o wszelkich zmianach w sytuacji bezrobotnego, w tym o pozostawaniu w rejestrze poszukujących pracy i poddawaniu się procedurom kontroli.
Projekt trafił do konsultacji społecznych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA