Za odmowę wykonania wyroku grozi grzywna

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli pracodawca uchyla się od dobrowolnego wykonania nakazu sądu pracy, to naraża się na dodatkowe koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym oraz odpowiedzialność karną
Gdy pracodawca nie wykona dobrowolnie wyroku, pracownik może wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organem tym, gdy chodzi o należności pieniężne, jest komornik, który może prowadzić egzekucje z rachunku bankowego pracodawcy, z jego wierzytelności i innych praw majątkowych, a także z należących do pracodawcy rzeczy ruchomych (np. samochodów) lub z nieruchomości.Natomiast jeśli wyrok dotyczy świadczeń niepieniężnych, to wtedy organem właściwym jest sąd. Tak będzie np. w razie wyroku przywracającego pracownika do pracy lub zobowiązującego pracodawcę do wydania lub sprostowania świadectwa pracy.[srodtytul]Na wniosek podwładnego[/srodtytul]Sąd w toku postępowania wszczętego w wyniku wniosku pracownika może poprzez stosowanie grzywien wobec pracodawcy wymusić wykonanie wyroku.Przy czym [b]w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć pracodawcy grzywnę nie wyższą niż 1000 złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało si...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL