Obowiązkowe wypadkowe dla zleceniobiorców

Fotorzepa, Piotr Kowalczyk
Dotyczy to wszystkich tych osób, które z zawartego kontraktu cywilnego są objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Bez znaczenia będzie natomiast, gdzie realizują zadania
1 stycznia 2010 r. zniknie art. 12 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585[/link], dalej ustawa systemowa).Tym samym od tego dnia składka na ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązkowa za wszystkich zleceniobiorców, którzy z umowy-zlecenia podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (obowiązkowo albo dobrowolnie).Do końca grudnia 2009 r. dotyczyło to tylko tych zleceniobiorców, którzy pracę wykonywali w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Jeśli realizowali zadania z umowy gdzie indziej, składka na ubezpieczenie wypadkowe nie była za nich opłacana.[srodtytul]Znika kod 04 12[/srodtytul]Nowe zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu zleceniobiorców wymusiły zmianę opisów kodów tytułu ubezpieczenia (04 11 i 04 17).Od 1 stycznia 2010 r. przestanie obowiązyw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL