Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 213 z 16 grudnia 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 1650 – 1652), trzy z 19 listopada, o zmianie ustawy:
- Karta nauczyciela; weszła w życie 16 grudnia, - o wyborze prezydenta RP, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
- o wyborze prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw; te dwie 24 grudnia, [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1653 – 1657): - [b]sprawiedliwości[/b] z 7 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości; 1 stycznia 2010 r., - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 23 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie; 1 stycznia 2010 r., - [b]zdrowia[/b], trzy z 4 grudnia, w sprawie: – listy oczekujących na przeszczepienie, – warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, – kontroli seryjnej wstępnej (zmiana); wszystkie 31 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334731]Dz.U. nr 213[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL