Akty prawne

Obowiązują od 11 grudnia 2009

[srodtytul]ZAWODY REGULOWANE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra gospodarki na temat stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania 24 zawodów regulowanych w dziale gospodarki ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332602]DzU nr 199, poz. 1533[/link]) [srodtytul]INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN[/srodtytul]
- zmienione nieco rozporządzenie ministra rolnictwa o warunkach i sposobie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332600]DzU nr 199, poz. 1534[/link]) [srodtytul] NAPOJE WINIARSKIE[/srodtytul] - on też jest autorem zmian w rozporządzeniu regulującym sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metody analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332607]DzU nr 199, poz. 1535[/link]) [srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul] - oraz w rozporządzeniu dotyczącym warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332605]DzU nr 199, poz. 1536[/link]) - a także w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego tym samym programem ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334219]DzU nr 209, poz. 1611[/link]) [srodtytul]SŁUŻBA CELNA[/srodtytul] - pełnienie służby celnej w systemie nadzwyczajnym to temat rozporządzenia ministra finansów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334221]DzU nr 209, poz. 1609[/link]) - rozporządzenie ministra finansów dotyczące użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną (DzU nr 210, poz. 1617) [srodtytul]ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE[/srodtytul] - rozporządzenie o materiale biologicznym wykorzystywanym w rozrodzie zwierząt ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334216]DzU nr 209, poz. 1610[/link]); trzy ostatnie akty weszły w życie 10 grudnia. [srodtytul]OCHRONA ROŚLIN[/srodtytul] - minister rolnictwa i rozwoju wsi zmienił swoje rozporządzenie na temat wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Portugalii podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium RP ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334288]DzU nr 210, poz. 1624[/link]) [srodtytul]STRAŻ POŻARNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra zdrowia o przeprowadzaniu okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334276]DzU nr 210, poz. 1627[/link]) [srodtytul]ADWOKATURA[/srodtytul] - jako niezgodne z konstytucją 11 grudnia straciły moc przepisy art. 90 ust. 2 prawa o adwokaturze w części obejmującej zwrot „albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym” oraz art. 95c pkt 1 w części obejmującej zwrot „z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334298]DzU nr 210, poz. 1628[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL