Kto nie powinien uczestniczyć w spisie

www.sxc.hu
Jesteśmy firmą produkcyjną zatrudniającą kilkanaście osób. Okresowa inwentaryzacja to dla nas prawie zawsze problem organizacyjny. Wykaz zinwentaryzowanych surowców sporządza magazynier. Czy taka forma inwentaryzacji jest akceptowalna?
[b]Nie.[/b] Dobrą praktyką jest, aby osoba, która ponosi odpowiedzialność za określony majątek firmy, np. towary w punkcie sprzedaży (sprzedawca), surowce w magazynie (magazynier), gotówka (kasjer), należności handlowe (osoba na stanowisku ds. sprzedaży i kontaktów z klientem), zobowiązania handlowe (osoba na stanowisku ds. zakupu i kontaktów z dostawcami), nie inwentaryzowała go.Każda z wymienionych osób może mieć bowiem interes osobisty, aby ukryć swoje błędy i ewentualne nadużycia wynikające z zakresu posiadanych uprawnień (bezpośredni dostęp do aktywów).Doświadczenia pokazują, że im mniejsza jest firma, tym mniej mechanizmów zabezpieczających jej majątek. Mechanizmy te opierają się na zaufaniu do pracowników i ich samokontroli, co nie może być uznane za wystarczające. Są to podstawowe błędy, za które odpowiada zarząd i rada nadzorcza (art. 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0A9C91F09A5DF196E9BF3E3A17ED1D94?id=324433]u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL