Fiskus nie odpowiada jednoznacznie, czy kierowcom w podróży należą się diety

www.sxc.hu
Diety wypłacane kierowcom będącym w podróży służbowej, tak jak w przypadku innych pracowników, powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Organy podatkowe nie mają jednak klarownego stanowiska w tej sprawie
Co do zasady na gruncie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13 (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT).[srodtytul]Co jest wyjazdem[/srodtytul]W praktyce niejednokrotnie powstaje jednak problem, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową. Ta wątpliwość dotyczy w szczególności pracowników zatrudnionych w charakterze kierowców.Istotą pracy kierowców są bowiem stałe wyjazdy do różnych miej...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL