Akty prawne

Obowiązują od 3 grudnia 2009

[srodtytul]AUTOSTRADY[/srodtytul]
- niektóre przepisy ustawy z 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318968]DzU nr 115, poz. 966[/link]) [srodtytul]FUNDUSZE EUROPEJSKIE [/srodtytul]
- rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 października w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=331914]DzU nr 192, poz. 1487[/link]) [srodtytul]DORADZTWO ROLNICZE[/srodtytul] - rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 listopada w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=331911]DzU nr 192, poz. 1488[/link]) [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra obrony narodowej oraz ministra infrastruktury z 19 października zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=331908]DzU nr 192, poz. 1489[/link]) [srodtytul]SŁUŻBA DYPLOMATYCZNA [/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 22 października w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=331917]DzU nr 192, poz. 1490[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL