fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Miejsce zamieszkania nie pozbawi świadczeń

Mieszkający na stałe za granicą inwalidzi wojenni i osoby deportowane do przymusowej pracy w Trzeciej Rzeszy i Związku Radzieckim będą otrzymywać świadczenia z tego tytułu
Sejm znowelizował ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5FD9624A7A0BF59203EA93F8879CA98B?id=164039]o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=76EAE8A997E8E544CB27F369022672B8?id=74076]o świadczeniu pieniężnym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez Trzecią Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich[/link].
Wprowadzenie zmian w tych ustawach zostało wymuszone niekorzystnym dla Polski wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał uznał, że uzależnienie wypłaty renty dla ofiar wojny od stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski narusza swobody gwarantowane w art. 18 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Chodzi o prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.
Zgodnie z nowymi przepisami [b]osoby, którym odmówiono prawa do świadczeń lub ich wypłaty z powodu braku miejsca pobytu lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP, mogą w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zmian złożyć wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie.[/b] Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to wypłata należnych pieniędzy nastąpi od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń lub od miesiąca wstrzymania wypłaty tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od 1 maja 2004 r. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2010 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA