Skargi na decyzję fiskusa nie wnosimy bezpośrednio do sądu

www.sxc.hu
Gdy podatnik wniesie skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego, ten będzie musiał przekazać ją organowi podatkowemu. O zachowaniu terminu decyduje wtedy data nadania skargi przez sąd
[b]Tak wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 października 2009 r.(I SA/Gl 522/09).[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Organ odwoławczy uchylił w części decyzję organu pierwszej instancji i obniżył podatnikowi wysokość odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Decyzja ta została doręczona 28 kwietnia 2009 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji znajdującego się w aktach administracyjnych.27 maja 2009 r. strona złożyła w sądzie skargę na tę decyzję. Sąd przekazał ją według właściwości organowi. Skarga została doręczona przez pracownika sądowego 3 czerwca 2009 r. O przekazaniu poinformowano stronę skarżącą, wskazując jednocześnie, że skarga do sądu administracyjnego powinna być wniesiona za pośrednictwem organu administracji, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.Dyrektor izby skarbowej przekazał skargę wraz z odpowiedzią i aktami ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL