Dyscyplinarkę wręczaj wyjątkowo i ostrożnie

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Możesz rozstać się z podwładnym bez wypowiedzenia z jego winy. Ale wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Takich, które mieszczą się w jednym z trzech kodeksowych przypadków
Możesz rozstać się z podwładnym bez wypowiedzenia z jego winy. Ale wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Takich, które mieszczą się w jednym z trzech kodeksowych przypadków[srodtytul]NIE KAŻDE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW TO DOBRA PODSTAWA[/srodtytul][b]Musi być ciężkie, aby uzasadniło tzw. wilczy bilet. A więc gdy pracownik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa do niego doprowadził, zagrażając przy tym interesom pracodawcy[/b]Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych to pierwszy powód zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 § 1 pkt 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037] k.p.[/link]). Jednak aby takie zwolnienie było zasadne, zachowanie pracownika musi stanowić zagrożenie interesów pracodawcy ([b]wyrok SN z 25 stycznia 2005 r., I PK 153/04[/b]).Aby można było mówić, że pracownik naruszył swoje podstawowe obowiązki w sposób ciężki, musi być to naruszenie odznaczające się rażącym ni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL