Sposób opodatkowania zależy od rodzaju usługi

Nie tylko działanie, ale i zaniechanie objęte jest VAT. Przykładem jest usługa polegająca na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności albo do tolerowania czynności lub sytuacji
Aby mówić o świadczeniu usługi polegającej na zobowiązaniu do powstrzymywania się od dokonania czynności albo do tolerowania czynności lub sytuacji, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:- odpłatność zobowiązania,- wynikanie zobowiązania z wyraźnego stosunku zobowiązaniowego,- istnienie konkretnego i bezpośredniego beneficjenta tego zobowiązania, który jest podmiotem płacącym wynagrodzenie ([b]por. wyroki ETS w sprawach C-215/94 oraz C-384[/b]).Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. w razie powstrzymywania się od działań konkurencyjnych – wypłacający odszkodowanie uzyskuje bowiem osobiste korzyści z tytułu ograniczenia konkurencji.Uznanie takiego świadczenia za usługę oznacza, że co do zasady podlega ona VAT (czyli konieczne jest naliczenie VAT na wartości wynagrodzenia). Jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach istnieje możliwość przeniesienia miejsca opodatkowania usługi do kraju usługobiorcy (zgodnie z art. 2 ust. 4, pkt 10...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL