Pakiet nie wyklucza nadgodzin

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
[b] Firma uzyskała zgodę zakładowej organizacji związkowej na wprowadzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy i wydłużenie okresów rozliczeniowych do sześciu miesięcy. Na tyle pozwolił jej związek zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawą z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035; dalej ustawa antykryzysowa)[/link]. Pracę niektórych robotników kadrowa zaplanowała w harmonogramach tak, że kolejną dniówkę zaczynają przed upływem 11 godzin od zakończenia poprzedniej. Czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z nadgodzinami?[/b]Ustawa antykryzysowa pozwala, po zdobyciu zgody związku lub załogi, na odgórne ustalanie rozkładów czasu pracy (nawet bez akceptacji zainteresowanego pracownika) i wydłużanie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy. Dzięki temu łatwiej rozłożymy pracę podwładnych, wydłużając ją w niektórych okresach i rekompensując ten w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL