Czasem niesłusznie pracodawca odmawia wypłacenia odprawy pośmiertnej

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Rodzina nie dostanie tego świadczenia, jeśli zakład ubezpieczył na życie zmarłego pracownika i finansował składki. Ale może się go domagać przed sądem, jeśli przed śmiercią podwładny sam regulował należności z tego tytułu
Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny (małżonkowi oraz innym członkom rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest wyższe niż odprawa pośmiertna przysługująca na podstawie art. 93 § 2 i 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0486A0422CEB91DD587AC26E5F502E20?id=76037]kodeksu pracy[/link].Jeżeli wysokość odszkodowania jest niższa od wysokości odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.Tak wynika z art. 93 § 7 k.p. Bez znaczenia jest przy tym, czy zmarły pracownik świadczył pracę faktycznie, czy był zwolniony z obowiązku jej wykonywania. Nie liczy się też podstawa nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, któr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL